Ananas

gdy będziesz go konsumował - znak to o zaproszeniu Ciebie do towarzystwa