Apostoł

gdy we śnie się pojawi - znak to dla Ciebie o chorobie bliskiego przyjaciela