Egzamin

kiedy go zdasz - zapowiada Ci to silne wzruszenie