Ekran

jeżeli nań patrzysz - wróży Ci to nieoczekiwane spotkanie