Fasola

kiedy ją zrywasz - oznacza to, że nadejdą nowiny;
jeżeli ją łuskasz - wróży to Tobie rychłe zmiany;
gdy ją konsumujesz - przepowiada Ci wizytę gości