Flet

gdy go usłyszysz lub zobaczysz - przestrzega Cię on przed troskami