Wagon

jeżeli zobaczysz go śniąc przepowiada to Twą podróż w interesach;
gdy jest to wagon towarowy śniąc wróży Ci przeszkody;
jeśli jest on wywrócony śniąc zapowiada to Twe straty