Wapno

kiedy je zobaczysz śniąc zapowiedzią jest Ci ono wydatków i podróży