Waza

gdy jest ona rozbita śniąc wróży Ci to wielkie straty