Wazelina

jest ona zawsze zapowiedzią pewnego pocieszenie w trudach dla Twej osoby