Akacja

widziana drzewem kwitnącym - oznajmia Tobie dobre nowiny;
gdy zaś siedziesz pod nią czeka Cię niespodzianka