Akcje

Kiedy je widzisz są dla Ciebie dobrym znakiem;
gdy je kupujesz na pewno coś zyskasz