Ceremonia

jeżeli w niej uczestniczysz - wróży Ci to samotność