Chłop

zawsze jest znakiem pomyślnego osiągnięcia celu