Chowanie Się

kiedy próbujesz się ukryć - oznaką to jest Twych utajonych obaw