Zapach

kiedy go czujesz śniąc dowód to na Twe zarozumialstwo