Jak korzystać z sennika

Nasze sny przesycone są symbolami - często bardzo ważnymi dla nas indywidualnie, nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Słynne "zęby" i "zegary", są dla nas wszystkich kulturowo wspólne - przynajmniej w zakresie kontynentu europejskiego, dlatego też pracę z sennikiem warto zacząć od spisania symboli jakie w nim występują...

Posiadając taką listę, możemy ją wykorzystać do znalezienia odpowiednich opisów ale dopiero posiadając ich komplet sen możemy interpretować - bywa iż opisy nakładają się na siebie, interferują ze sobą i osobno oznaczają coś zupełnie innego niż w połączeniu - dlatego do interpretaji snów, należy podchodzić w sposób kompleksowy i możliwie szeroki.