Absolwent

gdy nadejdzie koniec szkoły lub uczelni, oznacza to dla Ciebie powodzenie w Twych zamiarach