Afisz

kiedy jakiś czytać zaczniesz - nowe wiadomości otrzymasz;
lecz gdy zechcesz go zdzierać wnet ze swym przełożonym wejdziesz w zatarg