Dąb

dostatny i wybujały - wróży Ci zdrowe lata;
kiedy jest bez liści - zapowiada chorobę w dalszej rodzinie;
gdy jest zielony - znakiem jest Twego bogactwa;
jeśli powalonym go zobaczysz - przestroga to śmierci bliskiej Ci osoby