Pomidory

zawsze są dowodem na Twe utajone pragnienia