Zaczarować

gdy czarujesz śniąc dowód to, że nie znasz samego siebie